Sở Lao động Cộng hòa Séc

Sở Lao động Cộng hòa Séc – chi nhánh tỉnh cho thủ đô Praha

chịu trách nhiệm về các công tác và hoạt động trong lĩnh vực việc làm

Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3 - Žižkov
Mã số: 724 96 991

tổng đài: 950 178 111
phòng nhận hồ sơ điện tử: podatelna@aa_mpsv_cz  (dung lượng tối đa 6 MB)
hộp dữ liệu điện tử: w7aznwp

Hãy viết vào tệp đính kèm hoặc lên phong bì thư:

 • Số thụ lý mà bạn trả lời
 • Tên phòng làm việc
 • Hoặc tên của cán bộ bạn gửi giấy tờ cho người đó

Giờ làm việc (tất cả các phòng làm việc)
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 – 11:00
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 – 17:00
Thứ năm    8:00 – 11:00
Thứ sáu    8:00 – 11:00 (chỉ người mới đăng ký xin việc làm và những người được mời lên)

Giờ làm việc (phòng nhận hồ sơ)
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 15:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 15:00
Thứ sáu    8:00 - 14:00

Dịch vụ:

 • Cấp giấy phép lao động tại CH Séc
 • Môi giới việc làm
 • Quản lý danh sách vị trí tuyển dụng
 • Cấp trợ cấp thất nghiệp
 • Tái đào tạo

Trực thuộc theo địa bàn của Sở Lao động khi xin giấy phép lao động được tính theo địa điểm chỗ làm việc. Những lĩnh vực khác được tính theo địa chỉ cư trú của người nước ngoài.

Văn phòng liên hệ cho Praha 6 và Praha 17

chịu trách nhiệm về công tác chi trả các khoản trợ cấp cho gia đình có trẻ em (trợ cấp xã hội nhà nước), cho người có thu nhập thấp và người khuyết tật

Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6
điện thoại: 950 178 600 – 616
phòng nhận hồ sơ điện tử: podatelna@aa_mpsv_cz  (dung lượng tối đa 6 MB)
hộp dữ liệu điện tử: w7aznwp

Trợ cấp cho gia đình có trẻ em:

 • Trợ cấp cho con
 • Trợ cấp cho cha mẹ
 • Trợ cấp nhà ở
 • Trợ cấp nuôi dưỡng
 • Trợ cấp sinh đẻ
 • Trợ cấp tử vong

Trợ cấp cho người gặp khó khăn tài chính

 • Trợ cấp sinh hoạt
 • Trợ cấp nhà ở
 • Hỗ trợ đặc biệt tức thì

Lợi ích và trợ cấp cho người khuyết tật

 • Lợi ích đặc biệt cấp độ I., II. và III.
 • Trợ cấp chăm sóc
 • Trợ cấp đi lại
 • Trợ cấp cho phương tiện trợ giúp

Công dân các nước thứ ba sẽ được hưởng các khoản trợ cấp này sau khi đáp ứng được các điều kiện luật định.

Cán bộ văn phòng liên hệ của Sở Lao động CH Séc sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Văn phòng liên hệ cho Praha 6 - Bělohorská

môi giới việc làm

Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 69 - Břevnov
điện thoại: 950 178 111
fax: 220 563 142
e-mail: posta.aag@aa_mpsv_cz
phòng nhận hồ sơ điện tử: podatelna@aa_mpsv_cz  (dung lượng tối đa 6 MB)
hộp dữ liệu điện tử: w7aznwp

Văn phòng liên hệ cho Praha 17 (Řepy, Zličín, Sobín)

chỉ trợ cấp chăm sóc, thẻ lợi ích đặc biệt, trợ cấp đi lại

Bendova 5, 163 00 Praha – Řepy
điện thoại: 235 313 182 (đường dây 31), 950 178 685, 950 178 684
e-mail: eva.kohoutova@uradprace_cz

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:00
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 – 17:00

Văn phòng liên hệ cho người thất nghiệp (Praha 5, Praha 17)

Štefánikova 216/21, Praha 5 - Smíchov

Tisk Export článku do PDF