Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob

Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob, Registrace akce ident. č. 113D31200 1102 Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, p. o. Praha 17 Řepy

OZNÁMENÍ

o výběru nejvhodnější nabídky podané k výzvě

 

„Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob, Registrace akce ident. č. 113D31200 1102 Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, p. o. Praha 17 Řepy“

 

 

            Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, IČ: 00231223, zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Synkovou, zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na dodávky oznamuje hodnoceným uchazečům, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Uchazeč (ident. údaje)

IČ:

Autosalon Klokočka Centrum a. s. Borského 876, 152 00 Praha 5

264 35 713

 

Výsledek hodnocení nabídek / vítězná nabídka

Poř. č.

Nabídka č.

Uchazeč (ident. údaje)

IČ:

Nabídková cena
vč. DPH (Kč)

1.

  1. 1.  011352/2016

Autosalon Klokočka Centrum a. s. Borského 876, 152 00 Praha 5

264 35 713

749.966,- Kč

 

Vyvěšení výzvy na webu MČ

Smlouva

Tisk Export článku do PDF