Phòng cảnh sát thủ đô Praha

chịu trách nhiệm về các vi phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thẩm quyền của thủ đô

Trụ sở quận Praha 6

Českomalínská 25, 160 00 Praha 6, Bubeneč

điện thoại: 222 025 384, 222 025 385

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 11:00    12:00 - 17:30
Thứ ba    8:00 - 11:00    12:00 - 15:00
Thứ tư    8:00 - 11:00    12:00 - 17:30
Thứ năm    8:00 - 11:00    12:00 - 15:00
Thứ sáu    8:00 – 11:00

Đồn cảnh sát thành phố Praha 17

Makovského 1227/15, 163 00 Praha Řepy
điện thoại: 235 316 122

Giờ làm việc
Thứ tư    9:00 - 18:00

Dịch vụ:

  • Tuân thủ luật pháp và quy tắc sống chung giữa những người dân
  • Tuân thủ các nghị định có tính ràng buộc chung
  • Gìn giữ sạch sẽ ở nơi công cộng
  • An toàn và lưu thông trên các tuyến đường bộ
Tisk Export článku do PDF