Získané dotace na realizované projekty MČ Praha 17

Městská část Praha 17 – Řepy zrealizovala za pomoci operačních programů OPPK, OPŽP, OPZ, OPPPR čerpající ze Strukturálních fondů EU a za pomoci dotací MPSV již 17 projektů. Na vybrané projekty, které jsou zaměřené především na zlepšení kvality života obyvatel MČ Praha 17 – Řepy, se podařilo získat a udržet více než 63.000.000 Kč!

Získané dotace na realizované projekty MČ Praha 17

No.

Název projektu

Program

Dotace*

 

1

Přemístění kapličky Karlovarská

OPPK

1 154 652,49 Kč

Bližší informace

2

Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova

OPŽP

2 342 119,50 Kč

Bližší informace

3

Zdravé a hravé Řepy

OPPK

4 893 495,31 Kč

Bližší informace

4

Zdravé a hravé Řepy II.

OPPK

6 452 928,20 Kč

Bližší informace

5

Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17

OPŽP

693 080,03 Kč

Bližší informace

6

Zateplení MŠ Socháňova

OPŽP

5 126 354,03 Kč

Bližší informace

7

Zateplení KS Průhon

OPŽP

3 369 195,90 Kč

Bližší informace

8

Nové služby e-Governmentu v Praze 17

OPPK

4 202 012,43 Kč

Bližší informace

9

Aktivní lesopark Řepy

OPPK

13 137 559,93 Kč

Bližší informace

10

Revitalizace parteru sídliště Řepy

OPPK

5 013 960,39 Kč

Bližší informace

11

Revitalizace prostranství Laudova

OPPK

4 484 646,75 Kč

Bližší informace

12

Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, Praha 6 Řepy

OPŽP

4 001 543,62 Kč

Bližší informace

13

Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb,
příspěvkové organizace, zřízené MČ Praha 17 - Řepy

MPSV

562 474,50 Kč

Bližší informace

14

Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

OPPPR

5 401 904,57 Kč

Bližší informace

15

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

OPZ

1 002 622,49 Kč

Bližší informace

16

Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17- Řepy

OPŽP

1 864 670,00 Kč

Bližší informace

17

Podpora seniorů v Praze 17 - Řepy

MPSV

1 280 200,00 Kč

Bližší informace

Celkem

63 734 162,49 Kč

 

*Částka dotace uvádí finální skutečnou získanou finanční podporu z externích zdrojů po realizaci a vyúčtování projektu


Logo OPPK s nápisemLogo EU a Praha

OPZP

MPSV

Tisk Export článku do PDF