Nové úspěšné žádosti o dotace z operační programů/strukturálních fondů EU a MPSV

 

No.

Název projektu

Program

Max. výše dotace*

 

1

MAP

OPVVV

1 630 596,62 Kč

Bližší informace

Celkem

1 630 596,62 Kč

 

*Jedná se o max. výši poskytnutých dotací přiznaných v právním aktu. Výsledné dotace budou známé po vyúčtování projektů.


OPZP.jpg

eu-pol-rustu.jpg

EU-OPZ

OPVVV.jpg

Tisk Export článku do PDF