Komunitní zahrada

01

Investor Komunitní spolek Řepy
Adresa severozápadní část pozemku při základní škole Laudova
Stav žádost o výpůjčku pozemku

Záměr

Cílem je založení komunitní zahrady a s tím spojená různorodá podpora komunitního způsobu života s důrazem na integraci všech věkových, sociálních i zájmových skupin obyvatel.

V dlouhodobém horizontu by chtěl Spolek nabídnout příležitosti pro vytváření neformálních sousedských vazeb napříč výše zmíněnými skupinami. To vše ideálně na bezbariérově dostupné komunitní zahradě, tedy místě, které by občané vzali za své, a které by jim pomohlo se smysluplně zapojit do života v městské části.

02

03

04

Harmonogram

green

léto 2018

Městská část
Úvodní prezentace záměru starostce městské části

green

listopad 2018

Hledání lokalit
Hledání vhodných lokalit pro zřízení komunitní zahrady na území městské části, vytipování pozemků ve správě městské části

Základní škola genpor. Františka Peřiny
Informování ředitelky školy o zájmu občanů o zřízení komunitní zahrady a společné vytipování v současnosti nevyužívaných částí školních areálů vhodných k tomuto účelu

Základní škola Jana Wericha
Informování ředitelky školy o zájmu občanů o zřízení komunitní zahrady a společné vytipování v současnosti nevyužívaných částí školního areálu vhodných k tomuto účelu

Městská část
Jednání se zástupci městské části

green

prosinec 2018

Prohlídka lokalit
Tři veřejné prohlídky vytipovaných lokalit pro zřízení komunitní zahrady

Základní škola genpor. Františka Peřiny
Představení záměru ředitelce školy Komunitním spolkem Řepy

Základní škola Jana Wericha
Představení záměru zástupkyni ředitelky školy Komunitním spolkem Řepy

Městská část
Jednání se zástupci městské části

green

leden a únor 2019

Anketa
Anketa mezi obyvateli městské části k záměru komunitní zahrady

Komise rady městské části
Představení záměru a spolku v Komisi životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City a v Komisi kultury a vzdělávání

Městská část
Jednání se zástupci městské části

Beseda
Bioodpad – co s ním?
Poznejme naše parazity
Čmeláci, naši chlupatí kamarádi
Půda a kompostování

green

23. 1. 2019

Založení a vznik Komunitního spolku Řepy

green

26. 2. 2019

První členská schůze Komunitního spolku Řepy

green

březen 2019

Dotační program pro oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Podání žádosti o dotaci v oblasti podpory kultury na realizaci kulturních a vzdělávacích akcí a další aktivity

Základní škola genpor. Františka Peřiny
Jednání s ředitelkou školy o finálním místě a podmínkách pro zřízení komunitní zahrady při základní škole Laudova

Beseda
Voda v (komunitních) zahradách

green

duben 2019

Dotační program pro oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem městské části

Rada městské části
Prezentace záměru Radě městské části Komunitním spolkem Řepy

Akce
Ukliďme Řepsko
Návštěva komunitní zahrady Bubec a první spolkový výlet

green

29. 5. 2019

Žádost o výpůjčku pozemku
Podání žádosti o výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/88 ve správě městské části při základní škole Laudova

green

5. 6. 2019

Majetková a bytová komise
Seznámení se záměrem a s žádostí o výpůjčku části pozemku

green

24. 6. 2019

Komise životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City
Projednání žádosti o výpůjčku části pozemku

green

1. 7. 2019

Majetková a bytová komise
Projednání žádosti o výpůjčku části pozemku

orange

podzim 2019

Rada městské části
Projednání žádosti o výpůjčku části pozemku

Kontaktujte nás

Nenašli jste požadované informace? Máte k tématu nápad, podnět nebo připomínku?
Napište nám:

Mgr. Anna Sladká
předsedkyně výboru

Komunitní spolek Řepy
mail: kzrepy@gmail_com
facebook: Komunitní zahrada Řepy

Tisk Export článku do PDF