Znak Městské části Praha 17 MVČR

Integrace cizinců v Městské části Praha 17

Hlavní město Praha se v průběhu posledních let stává dlouhodobým cílem cizinců, kteří zde hledají vhodné podmínky k životu. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a z hlediska složení se jedná především o občany třetích zemí – tedy zemí mimo státy EU. Jejich převážnou část pak tvoří především Ukrajinci, Rusové a Vietnamci.

Obdobný trend lze pozorovat i na městské části Praha 17. Podle údajů ČSÚ byl v roce 2016 podíl cizinců ve správním obvodu Praha 17 ve výši 10,81 %, tj. 2 421 osob.

Počínaje rokem 2016 přijala MČ Praha 17 konkrétní integrační opatření a začala ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi uskutečňovat projekt „Integrace cizinců v městské části Praha 17“, financovaný Ministerstvem vnitra ČR. Hlavním cílem byla a je podpora vzájemného soužití, odbourávání bariér a usnadnění začleňování cizinců do běžného života v Praze.

V rámci letošního projektu „Společně na 17“ pokračujeme v realizaci aktivit, zaměřených jak na občany třetích zemí, pobývajících legálně na území ČR, tak i na ostatní pražské obyvatele.

 

Michaela Kořenová (koordinátorka projektu)
Úřad městské části Praha 17
sociální odbor
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 17
Tel.: 234 683 250
E-mail: michaela.korenova@praha17_cz

 

Seznam aktivit projektu "Společně na 17" v roce 2017, soubor typu pdf, (484,74 kB)

Společně na 17 - leták - strana 1

Společně na 17 - leták - strana 2

Tisk Export článku do PDF