Břevnovská radiála a koncepce návazné dopravy

Posuzování vlivů záměru „Břevnovská radiála - stavba č. 7553“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k dopracování (2011)

 

Vyjádření k stanoviskům k dopracování dokumentace EIA stavba č. 7553 Břevnovská radiála

 

Stanovisko ÚMČ Praha 17 k doplněné dokumentaci vlivu záměru "Břevnovská radiála - stavba č.7553" na životní prostředí

 

Vyjádření Doc. Dr. Jana Farkače, Csc. k obsahu dopracované dokumentace EIA o posuzování vlivu na životní prostředí stavby "stavba č. 7553 - Břevnovská radiála" v úseku MČ Praha 17

 

Dokumentace EIA „Břevnovská radiála – č. 7553“ – oznámení o zveřejnění informace

 

Informace o návrhu ÚRM hl.m. Prahy na vybudování tunelu pod Slánskou ulicí s napojením na Břevnovskou radiálu (variantní návrh v konceptu nového Úpn)

 

Usnesení ZMČ Prahy 17 ke konceptu nového Úpn (obsahuje změny ohledně řešení Břevnovské radiály a návazné dopravy)


Dokumentace vlivu záměru "Břevnovská radiála - stavba č.7553" na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k dopracování

 

 

 

 

 

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU "BŘEVNOVSKÁ RADIÁLA - č. 7553" NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ÚMČ Praha 17 obdržel dne 14.04. 2009 dokumentaci EIA k připravované Břevnovské radiále.

 

K dokumentaci může každý zaslat své písemné vyjádření v termínu od 20. dubna 2009 do 20.května 2009 na Ministerstvo životního prostředí ČR.
(Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 - Vršovice)


Do dokumentace je možné nahlédnout v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy.

 

Přehledné situace posuzovaných variant v dokumentaci EIA - "Stavba č. 7553 - Břevnovská radiála"

Varianta "V3" je v k.ú. Řepy technicky shodná s variantou "V1a"


(Zdroj: DOKUMENTACE EIA - Ing. Zuzana Toniková - LISTOPAD 2008, B_grafické přílohy)

 

 

 

Modelové pentlogramy intenzit dopravy pro rok 2015 - vypracované Útvarem pro rozvoj hlavního města Prahy

Porovnání intenzit dopravního provozu - MČ Řepy (2015) - základní varianta a varianta dle platného ÚP

 

 

Kde získáte další informace o Břevnovské radiále

Sdružení na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha - Řepy,
email: info.repy@email_cz
kontaktní telefon: 602 770 785 (p. Maršík)

Tisk Export článku do PDF