Granty, dotace

Zveřejnění smluv o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb

Dotace z Fondů EU a MPSV

Získané dotace z operačních programů/strukturálních fondů EU a MPSV

Nové úspěšné žádosti o dotace z operačních programů/strukturálních fondů EU a MPSV

Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy

Dotace na podporu sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury poskytované z prostředků MČ Praha 17

Granty v oblasti sociální a zdravotní, poskytované z prostředků hl. m. Prahy

J5 dotační program 2014

Sociální oblast - Granty (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Zdravotnictví - Granty (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Granty ostatní

Celoměstské grantové programy v oblastech Vzdělávání, Sport, Volný čas, Kultura, Památky, Životní prostředí aj. (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

Dotace ostatní

Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob

Tisk Export článku do PDF