COVID-19

Information for foreign citizens - en, ru, vi, ar, zh, uk

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19 na portálu Bezpečnost.Praha.eu.

Informace z jednání Krizového štábu MČ Praha 17

 

Informace ke koronaviru COVID-19

Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

vykricnik.jpg Od 25.7.2020 vcházejí v platnost mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

 

Otevření mateřských škol

mateřské školy Vážení rodiče, otevření mateřských škol připravujeme v MČ Praha 17 od 25. 5.2020. Podmínky pro provoz připravuje každá mateřská škola podle svých podmínek v souladu s manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

 

Ordinační hodiny v době omezeného provozu - aktualizace 15.5.2020

Informace Informace o ordinačních hodinách v době omezeného provozu.

 

V Řepích se znovu otevřou školky a první stupeň základních škol

Děti Slovo starostky k znovuotevření školek a prvních stupňů základních škol.

 

Ochromení pandemií nového typu koronaviru

Hasiči covid 2 Slovo starostky k situaci kolem pandemie nového typu koronaviru.

 

Upozornění pro podnikatele

Informace Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

 

Otevření hřišť a sportovišť v Řepích

Od pátku 24.4. jsou otevřena všechna dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště v Řepích

 

Jak urychlit vyřizování "ošetřovného" OSVČ

Informace O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poslaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje. O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele. Snaha i zájem MPO je stejný jako u OSVČ, tedy: rozhodnout o žádostech a při splnění stanovených podmínek poslat peníze co nejdříve.

 

Informace k možnosti umístění prodejních zařízení před provozovnami v důsledku koronavirové pandemie

Informace Hlavní město Praha hledá cesty, jak v této nelehké době pomoci drobným podnikatelům a živnostníkům, jejichž provozovny zůstávají v souladu s aktuálními vládními nařízeními pro boj s COVID-19 prozatím uzavřeny.

 

Informace pro podnikatele

Informace Ministerstvo financí spouští přímou podporu  pro zasažené OSVČ

 

Předáváme dezinfekci, pomozte nám s kontakty

Dezinfekce Městská část od pondělí postupně předává dezinfekci, kterou dostala od hlavního města Prahy, zástupcům řepských SVJ (Společenství vlastníků jednotek). Ti, na které se podařilo získat kontakt (telefon, email nebo datovou schránku), byli osloveni napřímo. Další se nám začali ozývat, jakmile se o předávání dozvěděli. Děkujeme všem, kdo nám pomohl informace o dezinfekci sdílet.

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

popelnice Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

 

Vyjádření starostky k současné situaci koronavirová epidemie

Loogo MČ V současnosti ochromila náš běžný život koronavirová epidemie šířící se světem a ovlivnila každého z nás. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, není samozřejmě jasné, jak dlouho potřebná opatření potrvají a já mohu tedy nám všem jen přát, abychom situaci zvládli co nejlépe a hlavně ve zdraví.

 

Jak zacházet s rouškami v domácnostech

Informace SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

 
Tisk Export článku do PDF