Cảnh sát Cộng hòa Séc (Policie České Republiky)

bảo vệ an ninh của cá nhân và tài sản, bảo vệ trật tự trong xã hội, đem thi hành luật lệ, bảo vệ quyền lợi và tự do của mọi người, phòng ngừa các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp

Đồn cảnh sát Řepy

Makovského 1349/2a, 163 00  Praha 6
điện thoại: 974 856 720 hoặc đường dây miễn phí 158
fax: 974 856 728
e-mail: orp1.mop.repy.podatelna@pcr_cz

Tisk Export článku do PDF