Cục Chính sách tị nạn và di dân [Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)]

Cục Chính sách tị nạn và di dân là cơ quan của Bộ Nội vụ có phạm vi quyền hành do Bộ quy định trong lĩnh vực bảo vệ quốc tế, tị nạn, nhập cảnh và cư trú người nước ngoài, phương pháp hội nhập người nước ngoài, chương trình hội nhập quốc gia và hợp tác Schengen

BNV CH Séc, P. O. Box 21/OAM, 170 34 Praha 7

điện thoại (văn phòng thư ký giám đốc OAMP): 974 832 495 hoặc 974 832 502
e-mail (văn phòng thư ký giám đốc OAMP): opu@mvcr_cz
Văn phòng thư ký giám đốc OAMP không cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính!

thông tin cho người nước ngoài trên trang web BNV: www.mvcr.cz/cizinci
đường dây thông tin qua e-mail: pobyty@mvcr_cz
đường dây thông tin (T2-T6 8-15g): 974 832 418, 974 832 421
Đường dây thông tin qua e-mail và điện thoại chỉ cung cấp những thông tin tổng quát về luật cư trú ngoại kiều.

Quý vị hãy đến các phòng làm việc của Bộ Nội vụ trong các trường hợp sau:

  • Xin gia hạn thị thực dài hạn
  • Xin cấp giấy phép cư trú dài hạn hoặc gia hạn
  • Xin cấp giấy phép vĩnh trú
  • Xin cấp giấy chứng nhận tạm trú trên lãnh thổ (công dân EU)
  • Xin cấp giấy phép tạm trú cho thành viên gia đình công dân EU hoặc gia hạn thẻ cư trú
  • Thông báo thay đổi địa chỉ cư trú trên lãnh thổ hoặc các thay đổi khác liên quan đến cư trú tại CH Séc
  • Xin cấp giấy chứng nhận cư trú

Muốn biết thông tin về thủ tục hành chính hãy liên lạc trực tiếp với phòng làm việc OAMP tương ứng!

Các phòng làm việc OAMP – liên hệ và thông tin

Tại phòng làm việc OAMP, quý vị có nghĩa vụ thông báo tất cả mọi thay đổi liên quan đến cư trú, họ, tình trạng hôn nhân, dữ liệu trên giấy tờ thông hành và trên thẻ cư trú trên lãnh thổ CH Séc

TẠM TRÚ, CƯ TRÚ DÀI HẠN VÀ VĨNH TRÚ

Phòng làm việc Praha I BIO

phạm vi: Praha-Východ, Praha 1, 3, 6, 7, 8 và 9

Žukovského 888/2 Praha 6

điện thoại: 974 820 680

Giờ làm việc:
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 15:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 15:00
Thứ sáu    8:00 - 12:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Số thứ tự được cấp muộn nhất 60 phút trước giờ đóng cửa.
Hẹn lịch trực tuyến tại đây

Phòng làm việc Praha II BIO

phạm vi: huyện Praha-Západ; Praha 2, 4, 5 và 10

Cigánkova 1861/2 Praha 4 – Chodov

điện thoại: 974 820 680

Giờ làm việc:
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 15:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 15:00
Thứ sáu    8:00 - 12:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Số thứ tự được cấp muộn nhất 60 phút trước giờ đóng cửa.
Hẹn lịch trực tuyến tại đây

PHÒNG LÀM VIỆC CHO SINH VIÊN

Phòng làm việc Praha III BIO

phạm vi: sinh viên nước ngoài của các trường đại học cư trú tại Praha bao gồm cả Praha-Východ và Praha-Západ

Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice

điện thoại: 974 820 680

Giờ làm việc:
Thứ hai    8:00 - 16:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Thứ ba    8:00 - 16:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Thứ tư    8:00 - 16:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Thứ năm    8:00 - 16:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Thứ sáu    8:00 - 12:00 (chỉ người có lịch hẹn!)
Hẹn lịch trực tuyến tại đây

PHÒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT – KHI ĐƯỢC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH MỜI LÊN

Phòng làm việc Praha - Letná BIO

phạm vi: các hoạt động đặc biệt

Nad Štolou 936/3, Praha 7 - Holešovice (Letná)

Giờ làm việc:
Thứ hai    8:00 - 16:00 (chỉ khi được cơ quan hành chính mời lên)
Thứ ba    8:00 - 16:00 (chỉ khi được cơ quan hành chính mời lên)
Thứ tư    8:00 - 16:00 (chỉ khi được cơ quan hành chính mời lên)
Thứ năm    8:00 - 16:00 (chỉ khi được cơ quan hành chính mời lên)
Thứ sáu    8:00 - 12:00 (chỉ khi được cơ quan hành chính mời lên)

Tisk Export článku do PDF