Slavnostní otevření hřiště v ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Hřiště v ZŠ genpor. Fr. Peřiny slavnostně otevřeno ! Dokončený sportovní areál má od října 2007 Základní škola genpor. Františka Peřiny. Sportoviště bylo slavnostně otevřeno v úterý 16. října 2007 za přítomnosti náměstkyně primátora HMP Marie Kousalíkové, která má pražské školství ve své kompetenci, starostky MČ Praha 17 Jitky Synkové, ředitelky školy Jarmily Holé, vedení radnice a dalších významných hostů...

Původní hřiště bylo tvořeno navezenou zeminou, nemělo vyhovující rozměry, atletický ovál byl škvárový a po deštích nebylo možné hřiště používat, protože drenáže nebyly funkční. Městská část přistoupila k rekonstrukci už v roce 2001 radikálně: sportoviště bylo projektováno nejen pro školní výuku, ale i pro fotbalové tréninky a zápasy TJ Sokol Řepy, pro pořádání atletických mítinků, ale v neposlední řadě má sloužit městské části i široké veřejnosti.

Právě za podpory hlavního města, které financovalo třetí fázi rekonstrukce, mohl být dokončen moderní sportovní areál s regulérními parametry pro mistrovská fotbalová utkání a atletické soutěže. Fotbalové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 94/48,54 m, atletický ovál s povrchem Conipur, kombinované hřiště volejbal/tenis a volejbal/nohejbal i hřiště na badminton a streetball - to vše nabízí sportovní areál při ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici v Praze Řepích.

Stavba probíhala od roku 2001 ve třech etapách. Celkové náklady přesáhly 14 milionů korun. Magistrát financoval poslední dokončovací etapu, ve které se pokládaly umělé povrchy a vybavovalo se sportoviště. Výše dotace od hlavního města byla téměř 4 miliony korun.

Tisk Export článku do PDF