Primátor Pavel Bém v MČ Praha 17

Řepy - Od září opět funguje nízkoprahový klub pro děti a mládež v Praze Řepích pod novým názvem Klub 17. Slavnostního otevření se 19. září zúčastnil za přítomnosti starostky MČ Praha 17 Jitky Synkové a dalších hostů i primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Městská část Praha 17 prostřednictvím Centra sociálních a zdravotních služeb vytvořila pro děti a dospívající mládež zázemí, kde se mohou scházet se svými vrstevníky, a vytvářet si tak prostor pro své aktivity. Zároveň zde působí pod vedením MUDr. Pekárkové celorepubliková Anonymní AT linka a AT poradna, které mají pomoci lidem, kteří se dostanou do složité životní situace ve spojení s užíváním návykových látek nebo se potýkají s problémem závislosti nebo patologického hráčství. "Každé otevření takovéhoto centra velmi vítám a Klubu 17 přeji úspěšný start. Co se týká AT linky a AT poradny, velmi si vážím této záslužné práce. Drogy a návykové látky jsou problémem naší doby, a proto jsem rád, že Městská část Praha 17 tento druh sociálních aktivit podporuje," uvedl při slavnostním otevření primátor Pavel Bém.

Tisk Export článku do PDF