jak vyřídit?

Voličský průkaz

Prosím o sdělení, na jakém odd. si lze osobně požádat a vyzvednout voličský průkaz. Je to průkaz pro dceru, která přijede v po 8.1. večer a může si zažádat jen v út 9.1., dopoledne. Děkuji M. XXXXXXXX

Dobrý den paní XXXXXXXX,


osobně požádat a vyzvednout voličský průkaz si může Vaše dcera, pokud má trvalé bydliště v Praze 6 – Řepích, na odboru občansko-správním,  odd. cestovních dokladů, přízemí.


(Po příchodu do budovy Úřadu m.č....

celá odpověď

Trvalé bydliště v Řepích

Dobrý den. Chtěla bych u sebe přihlásit svého bratra k trvalému pobytu, bude se ke mě stěhovat. Bydlím v obecním bytě. Co pro to máme udělat? Děkuji za Vaši odpověď.

Přihlášení k trvalému pobytu do evidence obyvatel – vydání občanského průkazu zajišťuje  odbor občanskosprávní zdejšího úřadu.


Dále je nutno přihlásit se do evidence k pobytu v bytě u majitele bytu  – což zajišťuje...

celá odpověď

platba za popelnici

prosim o info, kdy, kde a koklik Kč mám uhradit za poplatek na popelnici, pokud mám trvalé bydliště v Řepých. Za info děkuji. Luděk Balln

Informaci, kdy, kde a kolik zaplatíte, se dozvíte na pracovišti Pražských služeb na magistrátě. Informace najdete na portálu hl.m.Prahy www.praha.eu, kde si postupně otevřete Jak si zařídit, Poplatky, Poplatky za komunální odpad.


V...

celá odpověď

Změna trvalého bydliště

Dobrý den, potřebuji zrušit trvalý pobyt v Řepích a zaslechl jsem, že je nutné navštívit nejdříve úřád v Řepích a až po té si zřídit nový trvalý pobyt na místě nového (úřadu) bydliště. Pokud si vzpomínám, dříve stačilo nahlásit změnu trvalého pobytu na novém bydlišti a úřady si informaci předaly. Prosím dejte mi vědět, co je nutné na vašem úřadě předložit. Předem děkuji za odpověď. Calta

Dobrý den, nový trvalý pobyt se zařizuje rovnou na úřadě, kam se občan přihlašuje k TP, na našem úřadě se již nic nevyřizuje. Hana Tirpáková odd. osobních dokladů a evidence obyvatel

Odbor výstavby

Jak mohu přispět ke zdárnému průběhu řízení?

Stavební úřad sděluje, že s ohledem na platnou právní úpravu, je řízení vedené stavebním úřadem velmi složité a rozmanité. Sám stavebník může přispět ke zdárnému průběhu řízení a to následujícím způsobem: Předně je třeba si ujasnit svůj záměr Mít...

celá odpověď

Kam je možné se obrátit s problematikou životního prostředí a dopravy?

Seznam institucí, kam je možné se obrátit s problematikou životního prostředí a dopravy.

doprava Úřad MČ Praha 17 Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 sídlo Žalanského 2, tel. 235300003, tel.+fax. 235316149 Ministerstvo dopravy a spojů nábř. L.Svobody 12, Praha 1, tel. 251411111 Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravy, event. odbor rozvoje dopravy...

celá odpověď

Instituce - životní prostředí a doprava

Je seznam institucí, kam je možné se obrátit s problematikou životního prostředí a dopravy?

Seznam institucí, kam je možné se obrátit s problematikou životního prostředí a dopravy. doprava Úřad MČ Praha 17Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 sídlo Žalanského 2, tel. 235300003, tel.+fax. 235316149 Ministerstvo dopravy a spojů nábř. L.Svobody 12,...

celá odpověď

Matrika úmrtí

Kde se vydává úmrtní list?

Matrika úmrtí Zápis úmrtí a vydání úmrtního listu se provádí dle místa úmrtí občana (ne dle místa trvalého pobytu zemřelého).

ZPŮSOB PODÁNÍ A DÁLE PAK VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

Jak probíhá podání a vyřízení stížností a petic?

Stížnosti a petice vyřizuje paní Dis.Barbora Skalníková z odboru Kanceláře starostky.


Barbora Skalníková, DiS.
kancelář č. 207, 1. patro
tel: 234 683 522, fax: 235 300 129
e-mail:

celá odpověď

STÍŽNOSTI a PETICE

Jakým způsobem má být takováto korespondence správně podána a vyřízena?

Stížnost - je podání občana, sdružení, právnické, nebo fyzické osoby, čímž se obrací na orgán státní správy, nebo samosprávy ve věcech svých práv a chráněných zájmů Petice - jedná se o společný zájem osob. Nesmí však zasahovat do nezávislosti soudu, nesmí...

celá odpověď

Tisk Export článku do PDF