Ke stažení: Územní plán, jeho změny, úpravy

 

Složky

Soubory

Informace o obdržení posudku k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)"
Informace o obdržení posudku k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)"
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 ZUR hl.m. Prahy
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 ZUR hl.m. Prahy
Informace o obdržení dokumentace k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)"
Informace o obdržení dokumentace k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcíoch 430/1 a 430/5 (2014)" 
Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení, Praha 17 (prosinec 2016)"
Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení, Praha 17 (prosinec 2016)"
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání 21 nceloměstsky významných změn vlny IV
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV 
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce hl.m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)"
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce hl.m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)"
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce hl.m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)"
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Územní energetická koncepce hl.m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)"
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP (prodloužení lhůty k vyjádření)
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP (prodloužení lhůty k vyjádření)
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Integrovaná strategie pro ITI Pražské mmetropolitní oblasti"
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti"

30 90 120      ››

Vytvoření složky: 07.07.2009 09:45 administrator
Poslední změna složky: 07.07.2009 09:45 administrator
Počet zobrazení: 6615