Doprava a komunikace

  • Zvláštní užívání komunikace (základní, rozšířené, úplné)
  • Stanovení dopravního značení (základní, rozšířené, úplné)
  • Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění; Vydání mezinárodního řidičského průkazu; Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě); Odevzdání, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP - POZOR: Tuto nevykonává Úřad MČ Praha 17 (základní, rozšířené, úplné)

Registr řidičů, registr vozidel

Úřad městské části Praha 17 nevykonává agendy registru řidičů a registru vozidel, tyto agendy spadají do působnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Informace k řešení životních situací v oblasti registru řidičů a registru vozidel naleznete na stránkách portálu hl. m. Prahy - Praha.eu.

Tisk Export článku do PDF