Vedoucí právního odboru - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 26. dubna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí právního odboru.

Sjednaný druh práce:

Odborné, organizační a personální řízení a zabezpečení činnosti odboru.
Zajišťuje specializované odborné činnosti po právní stránce. Vedoucí odboru je garantem zákonnosti právních jednání MČ Praha 17, poskytuje právní ochranu vůči protiprávním jednáním třetích osob vůči MČ Praha 17, metodicky řídí oblast vymáhání práv MČ Praha 17 z občanskoprávních titulů a oblast smluv, metodicky řídí agendu právního zastupování MČ Praha 17 před soudy a jinými státními orgány.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • Vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo.

Požadované znalosti:

 • Dobrá znalost právních předpisů (občanský zákoník, správní řád, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o obcích)
 • Velmi dobrá znalost zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze a vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.
 • Aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • Právnická praxe ve veřejné správě, výhodou.

Další dovednosti, schopnosti:

 • Komunikační schopnosti (vč. dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),
 • pečlivost, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost,
 • odolnost vůči stresu, zájem o další vzdělávání.

Nástup: červenec 2021

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 21. května 2021 do 12,00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na Vedoucí právního odboru

Vytvořeno: 26.4.2021