Vedoucí odboru školství a kultury - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 10. června 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí odboru školství a kultury

Sjednaný druh práce:

 • Odborné, organizační a personální řízení a zabezpečení koncepční činnosti odboru. Zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku. Koordinace a komplexní zajištění agendy zřizovatelských nebo zakladatelských funkci.Výkon územní školské správy – koncepce a realizace.
 • zajišťuje komplexní činnost odboru školství a kultury

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • Vysokoškolské v magisterském studijním programu

Požadované znalosti:

 • Praxe v oblasti školství.
 • Praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 • Znalost zákona 250/2000 Sb. v aktuálním znění.
 • Uživatelská znalost práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet),
 • Praxe ve veřejné správě vítána.
 • Zkušenosti s vedením výhodou.
 • Řidičský průkaz skupiny B;

Další dovednosti, schopnosti:

 • komunikační schopnosti (vč. dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),
 • pečlivost, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči stresu,
 • zájem o další vzdělávání, schopnost používat osvojené vědomosti ve vlastní práci s lidmi,
 • schopnost rychle a účelně rozhodovat a aktivně řešit úkoly na pracovišti,

Nástup: červenec 2021

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 25. června 2021 do 12,00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na Vedoucí odboru školství a kultury

Vytvořeno: 10.6.2021