Sociální pracovník/ce – rodinné vztahy

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 13. září 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice – rodinné vztahy odd. sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí.

Sjednaný druh práce:

 • Zastupuje nezletilé dítě při jednání rodičů ve věci úpravy výchovy a výživy, přičemž hlavním cílem jednání je zájem a dobrý vývoj dítěte.
 • Zastupuje nezletilé dítě před soudem a při jednání s různými institucemi jako kolizní opatrovník.
 • Poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám v jejich obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích, vyhledává ohrožené děti.
 • Řeší nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného.
 • Navrhuje a provádí výchovná opatření a sleduje jejich účinnost.
 • Provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, spolupracuje se školským zařízením, zdravotnickým zařízením, Policií ČR a jinými státními i nestátními organizacemi.
 • Spolupracuje s dalšími institucemi, podávání návrhů k soudu, změna výživného, změna úpravy styku, neplnění rodičovských funkcí.
 • Pracuje s dětmi v případě, kdy rodiče dítě ohrožují na jeho vývoji nebo zdraví.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Nabízíme tyto benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů zdravotního volna (sick days),
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • stravenky,
 • karta MultiPass Card,
 • pružná pracovní doba,
 • podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
 • příjemné pracovní prostředí

Kvalifikační požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské magisterském studijním programu, případně minimálně vyšší odborné vzdělání.
 • Kvalifikační způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Požadované znalosti:

 • znalost souvisejících zákonů předností
 • schopnost samostatného vedení svěřené agendy a jednání s občany
 • věcně diskutovat o problémech s cílem najít vhodné řešení
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „sociálně-právní ochrana dětí" (lze složit i po nástupu)
 • uživatelská znalost práce na PC (Windows, Word, Excel, internet)

Další dovednosti, schopnosti:

 • odborná praxe v oboru sociální práce vítána
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • aktivní a metodický přístup
 • pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost za vlastní práci
 • komunikativnost, vstřícnost při jednání s klienty, trpělivost, psychická odolnost
 • zájem o další vzdělávání a osobní rozvoj

Nástup: ihned

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 6. října 2023 do 12:00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na Sociální pracovník/ce – rodinné vztahy a Přihláška do výběrového řízení

Vytvořeno: 12.9.2023