Sociální kurátor/ka pro dospělé - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 14. ledna 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka – sociální kurátor/ka pro dospělé.

Sjednaný druh práce:

 • Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji – vyhodnocení potřebného rozsahu pomoci a poskytnutí sociální pomoci v přímém styku.
 • Spolupráce se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky.
 • Zprostředkování pomoci osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva.
 • Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejich práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Nabízíme tyto benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • Příspěvek na penzijní připojištění,
 • Stravenky,
 • Karta MultiPass Card,
 • Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
 • Příjemné pracovní prostředí

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti sociálního kurátora je zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření další kvalifikační požadavky sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením – zejména obory uvedené v § 110 odst.(4) písm.b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů splnění podmínek pro  výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadované znalosti:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „ správní činnosti v sociálních službách“  ( lze složit i po nástupu)
 • uživatelská znalost práce na PC (Windows, Word, Excel, internet)

Další dovednosti, schopnosti:

 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost
 • komunikativnost, vstřícnost při jednání s klienty, trpělivost, psychická odolnost
 • zájem o další vzdělávání a osobní rozvoj,>

Nástup: Ihned

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 3. února 2022 do 15,00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na Referent-referentka – sociální kurátor-ka pro dospělé

Vytvořeno: 14.1.2022