Odborný/á referent/ka územního rozvoje a investic

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne dne 18. května 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný/á referent/ka odboru územního rozvoje a investic.

Sjednaný druh práce:

 • Zajišťování přípravy investičních akcí, zejména plánované výstavby.
 • Zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobu financování, projektové přípravy, provádění technického dozoru stavby.
 • Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků.
 • Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost

Nabízíme tyto benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů zdravotního volna (sick days),
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • stravenky,
 • karta MultiPass Card,
 • pružná pracovní doba,
 • podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
 • příjemné pracovní prostředí

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Kvalifikační požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, praxe v obdobné pracovní pozici výhodou

Požadované znalosti:

 • praxe v oboru na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - vítána
 • znalost a zkušenost s uplatněním stavebního zákona183/2006 Sb.
 • znalost a zkušenost s uplatněním zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.
 • uživatelská znalost práce na PC (Windows, MYSIS, Word, Excel, internet)
 • osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby-autorizovaný inženýr podle zákona č. 306/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - výhodou
 • praxe při realizaci pozemních staveb - výhodou

Další dovednosti, schopnosti:

 • komunikační schopnosti (vč. dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • schopnost samostatného jednání v rámci dané problematiky
 • přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost, odolnost vůči stresu
 • zájem o další vzdělávání, kreativita

Nástup: Ihned

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 19. června 2023 do 17:00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na pozici Odborný/á referent/ka územního rozvoje a investic a Přihláška do výběrového řízení

Vytvořeno: 18.5.2023