Odborný/á referent/ka odboru územního rozvoje a investic

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 5. října 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný/á referent/ka odboru územního rozvoje a investic.

Sjednaný druh práce:

Odborný/á pracovník/ce územního plánování, investic a veřejných zakázek. Zajišťování přípravy investičních akcí, zejména plánované výstavby, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce,

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:

Požadované vzdělání:

 • Vysokoškolské - magisterské

Požadované znalosti:

 • Odborná činnost v obdobné pozici,
 • praxe z oblasti státní správy a samosprávy-výhodou
 • znalost a zkušenost s uplatněním stavebního zákona 183/2006 Sb.
 • znalost a zkušenost s uplatněním zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.,
 • uživatelská znalost práce na PC
 • (Windows, MYSIS, Word, Excel, Internet);
 • osvědčení o autorizace v oboru pozemní stavby-autorizovaný inženýr podle zákona č.306/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • znalosti a zkušenosti s prováděním technického dozoru
 • praxe při realizaci pozemních staveb

Další dovednosti, schopnosti:

 • komunikační schopnosti (vč. dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),
 • přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost,
 • odolnost vůči stresu, 
 • zájem o další vzdělávání, kreativita,

Nástup: Ihned

Poslední den pro doručení přihlášky s požadovanými doklady je: 21. října 2021 do 12,00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na Odborný/á referent/ka odboru územního rozvoje a investic

Vytvořeno: 5.10.2021