Interní auditor/auditorka - Praha 17

Městská část Praha 17, Úřad městské části Praha 17 přijme interního auditora/auditorku Úřadu městské části Praha 17.
Místem výkonu práce je Praha, platová třída 11., podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Zástup za mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou
Možnost nástupu: ihned

Vzdělání: vysokoškolské

Sjednaný druh práce:
Pracovní náplň vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Zpracovává audity, kontrolní posudky a provádí šetření zadaná starostkou obce.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,

Další požadavky:
požadované znalosti:

 • praxe a znalost veřejné správy,
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • organizační schopnosti,
 • uživatelská znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti:

 • přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost,
 • odolnost vůči stresu, kreativní myšlení,
 • schopnost analyticky a koncepčně uvažovat,
 • časová flexibilita,
 • zájem o další vzdělávání,

Kontakt:
telefon: 234 683 520, Bc. Petr Loučka – tajemník úřadu

Vytvořeno: 4.10.2021