Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2021 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

V záložce Školství na webu www.repy.cz najdete informace o jednotlivých mateřských školách včetně odkazů na jejich webové stránky.

Vzhledem k situaci proběhne zápis přednostně bez přítomnosti rodičů a dětí a je preferováno podání v elektronické podobě.

Pokyny pro rodiče:

 1. Do konce dubna si stáhněte přihlášku, evidenční list a čestné prohlášení k očkování z webových stránek škol. Dokumenty si můžete v nutném případě vyzvednout osobně po telefonické dohodě. Jedná se pouze o vyzvednutí formulářů.
 2. K přihlášce dokládáte potvrzením praktického dětského lékaře řádné očkování dítěte. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
 3. Dle pokynu MŠMT podáte výše popsané dokumenty v termínu 2. – 10. 5. 2020 ve vybrané mateřské škole, a to jedním z následujících způsobů:
  • elektronicky do datové schránky školy nebo emailem s uznávaným el. podpisem
  • poštou
  • osobně ve dnech 4. a 5. 5. 2021 s přihlášením v rezervačním systému mateřské školy nebo po telefonické dohodě
   Při odevzdání přihlášky dostanete potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte.
 4. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy, na jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2021/2022. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště.

Výsledek zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy od 31. 5. 2021. Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi při odevzdání dokumentů.

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. Pokud nebude vaše dítě ve vybrané mateřské škole přijato, bude vás škola informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na území MČ Praha 17. Kapacity našich mateřských škol jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní docházkou upozorňuji, že se zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateřské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte – li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17.cz

Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého území Řep.

Vytvořeno: 22.3.2021