Uzavření základních a mateřských škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních i mateřských škol, školních družin a klubů do 21. 3. 2020.

V provozu zůstávají pouze zařízení zajišťující péči o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Aktivace těchto zařízení se děje na základě pokynu MHMP. Své dětí mohou k této docházce přihlásit rodiče, prostřednictvím svého zaměstnavatele, na MHMP.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - Uzavření škol

Vytvořeno: 1.3.2021