Prázdninový provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2021

Z důvodu mimořádných vládních opatřeních souvisejících s pandemií COVID – 19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá mateřská škola v měsících červenci a srpnu jen pro děti ze své mateřské školy, aby nedocházelo ke smíšení dětí z různých mateřských škol.

V mateřské škole, kde jsou děti přihlášené a kam běžně docházejí, je ředitelé k prázdninovému provozu zaevidují automaticky poté, co rodiče svůj zájem o prázdninovou docházku nahlásí. Doufáme, že pro rodiče i děti bude přínosem, že budou ve známém prostředí.

V době uzavření mohou rodiče využít příměstské tábory, které pořádají například KC Průhon nebo plavecká škola Maternity care ve Sportovním centru Řepy.

Veškeré aktuální informace o prázdninovém provozu můžete sledovat na webových stránkách svých mateřských škol.

Rozpis prázdninového provozu:

Příspěvkové organizace Provoz
MŠ Laudova se speciálními třídami 1.7.-30.7.2021
MŠ Socháňova

1.7.-16.7.2021
16.8.-27.8.2021

MŠ Bendova 1.7.-16.7.2021
23.8.-31.8.2021
MŠ Pastelka 1.7.-9.7.2021
Vytvořeno: 22.3.2021