Otevření mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Vážení rodiče, otevření mateřských škol připravujeme v MČ Praha 17 od 25. 5.2020. Podmínky pro provoz připravuje každá mateřská škola podle svých podmínek v souladu s manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

MČ Praha 17 podpořila své mateřské školy dodávkou ochranných štítů, roušek, bezdotykových teploměrů, dezinfekce na ruce i povrchy.

Pro zahájení docházky do znovuotevřené mateřské školy je nutné si připravit několik věcí:

 • Stáhnout si Prohlášení zákonných zástupců ze stránek mateřské školy. Jeho obsahem je vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu atd.
  MŠMT stanovilo, že pokud zákonný zástupce odmítne dokument podepsat, nebude jeho dítěti vstup do mateřské školy umožněn.
 • Připravit si roušku, protože rodič ji při předání dítěte a pobytu v areálu školy musí vždy mít. V areálu mateřské školy nesmí docházet k větší kumulaci osob. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno zachovat dvoumetrové rozestupy.
 • Při prvním příchodu do školky dítěti musí být všechny potřebné věci přineseny nové, čisté, i s ohledem na aktuální počasí.

Předávání a vyzvedávání dětí

 • Předávání i vyzvedávání dítěte doporučujeme u vstupních dveří určené dospělé osobě – zaměstnanci školy, dítě prochází ranním filtrem (nesmí mít žádné projevy respiračních či jiných onemocnění) probíhá desinfekce rukou a dítě přebírá učitelka
 • Přivádění i vyzvedávání dítěte doporučujeme zajistit pouze jednou doprovázející osobou (bez sourozenců, dalších členů rodiny apod.)
 • V případě projevů jakéhokoli onemocnění v průběhu dne jsou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky, dítě je do té doby izolováno od kolektivu (dle pokynů MŠMT mají být rizikové projevy onemocnění oznámeny na spádovou hygienickou stanici)

Organizační uspořádání

 • Dle kapacitních personálních podmínek budou stanoveny skupiny dětí a jejich složení bude neměnné do konce školního roku 2019/2020
 • Skupiny se nemísí a v rámci možností ani nepotkávají ve vnitřních prostorách ani na zahradě. Pobyt mimo areál MŠ není dle manuálu MŠMT umožněn
 • Slučování tříd je nepřípustné, může tedy dojít k úpravě provozní doby mateřské školy
 • MŠ zajistí plně stravování s dodržením přísných hygienických podmínek 

Podrobnosti najdete na webových stránkách svých mateřských škol:

MŠ Laudova se spec. třídami
MŠ Socháňova
MŠ Pastelka
MŠ Bendova

Vytvořeno: 19.5.2020