Nová obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy byla vydána dne 17. 2. 2020 s účinností od 1. 4. 2020.

Nové úpravy školských obvodů ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Vyhláška je rovněž ke stažení zde.

Městská část Praha 17

Základní škola genpor. Františka Peřiny,
Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139
Základní škola Jana Wericha,
Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111
Boršovská
Brunnerova
Březanova
Čistovická
Dobnerova
Doubravínova
Drahoňovského
Gallašova
Hankova
Hořovského
Jiránkova
Karlovarská č. o. 1-59
K Motolu
K trninám
Kartounářů
Ke kulturnímu domu
Krolmusova
Kutrovická
Laudova
Makovského – č. p. 1177, 1202-1206,
1222-1227, 1140-1145, 1398
Mrkvičkova
Na bělohorské pláni
Na Fialce I, II
Na chobotě
Nevanova
Opuková
Otlíkovská
Plzeňská č. p. 371, 75, 78, 89, 282,
283, 276, 1710, 435
Podkrkonošských tkalců
Prefátova
Reinerova
Řetězokovářů
Selských baterií
Skuteckého
Slánská
Socháňova
Součkova
Šedivého
Šímova
Třanovského
U boroviček
Vondroušova
Zívrova
Zrzavého

Augustova
Bazovského
Bendova
Galandova
Hekova
Hofbauerova
Karlovarská č. p. 126, 427
Ke Kaménce
K mostku
Kolínova
Kristiánova
K šancím
Lehotského
Makovského – č. p. 1146-1148,
1331-1333, 1335-1341
Na moklině
Pod Martinem
Severýnova
Šimonova
Španielova
Žufanova
U kaménky
Žalanského

Vyhláška o školských obvodech

Vytvořeno: 17.2.2020