Svoz odpadu léto 2022

Stanoviště BIOVOK

ČERVENEC:

9.7. (9-12) Na Moklině
23.7. (9-12) Laudova x K Trninám

SRPEN:

13.8. (13-16) Ke Kult. domu x U Boroviček
27.8. (13-16) Hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!

Kontejner bude na stanovišti přistaven v dopoledním čase od 9.00 do 12.00 hod nebo v odpoledním čase od 13.00 do 16.00 hod. V případě jeho naplnění bude přistaven náhradní kontejner, maximálně však dopoledne do 11.00 hod a odpoledne do 15.00 hod. (čas pro dovezení kontejneru na místo). Pokud bude naplněn i náhradní kontejner, bude odvezen bez další náhrady, a to i před uplynutím doby pro přistavení.

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitostí i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Vlastník objektu může o novou nádobu požádat prostřednictvím formuláře na webové stránce https://bioodpad.praha.eu/ nebo osobně navštívit zákaznické centrum příslušné svozové společnosti.

Velkoobjemové kontejnery v červenci a srpnu

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod a o víkendu od 12 do 16 hod. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

ČERVENEC:

8.7. 14-18 Parkoviště ul. Drahoňovského
16.7. 12-16 Ke Kult. domu x U Boroviček
21.7. 14-18 Parkoviště ul. Galandova
29.7. 14-18 Park. u objektu Bílý Beránek (ul. Šímova)

SRPEN:

Termíny přistavení VOK v srpnu nejsou v době uzavírky Řepské sedmnáctky známy. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MČ Praha 17: Velkoobjemové kontejnery – VOK, Bio VOK a MSD

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

 • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
 • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Sběrné dvory

Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:

 • Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
 • Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod (v zimním období do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Nebezpečný odpad

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Možno odevzdat i jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:

725 562 312, 725 562 318

Trasa B

9. 7. – sobota 1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8:00 – 8:20
2. ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 8:30 – 8:50
3. ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu středisku č. 1079) 9:00 – 9:20
4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 9:30 – 9:50
5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10:00 – 10:20
6. ul. Na Fialce I. 10:30 – 10:50
7. ul. Brunnerova (parkoviště) 11:00 – 11:20
8. křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 11:30 – 11:50

Trasa C

28. 7. – čtvrtek 1. křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15:00 – 15:20
2. ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží) 15:30 – 15:50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 16:00 – 16:20
4. ul. Španielova (u školy) 16:30 – 16:50
5. křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17:00 – 17:20
6. ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17:30 – 17:50
7. ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18:00 – 18:20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18:30 – 18:50

Trasa C

27.8. – sobota 1. křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 8:00 – 8:20
2. ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží) 8:30 – 8:50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 9:00 – 9:20
4. ul. Španielova (u školy) 9:30 – 9:50
5. křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 10:00 – 10:20
6. ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 10:30 – 10:50
7. ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 11:00 – 11:20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 11:30 – 11:50

Trasa A

1.9. – čtvrtek 1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15:00 – 15:20
2. křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 15:30 – 15:50
3. křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 16:00 – 16:20
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 16:30 – 16:50
5. křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17:00 – 17:20
6. křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 17:30 – 17:50
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková 18:00 – 18:20
8. křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 18:30 – 18:50
Vytvořeno: 14.7.2022