Sběr použitých jedlých olejů a tuků

Popelnice na olej

Vzhledem k povinnosti zajištění celoročního místa pro třídění jedlých olejů a tuků se Městská část Praha 17 rozhodla umístit na svém území nad rámec stanovených sběrných míst nádoby pro sběr této komodity ve vybraných lokalitách.

Městská část Praha 17 rozšiřuje sběr použitých jedlých olejů a tuků

Vzhledem k povinnosti zajištění celoročního místa pro třídění jedlých olejů a tuků se Městská část Praha 17 rozhodla umístit na svém území nad rámec stanovených sběrných míst nádoby pro sběr této komodity ve vybraných lokalitách, a to od března tohoto roku. Jedná se o pět speciálně upravených separačních nádob o velikosti 240 l se zabezpečením proti plnému otevření víka a upraveným vhozem. Do nádob se použitý olej či tuk včetně sádla odkládá v plastových, pevně uzavřených lahvích. Nádoby na tento odpad jsou pravidelně monitorovány a sváženy společností EKO-PF s.r.o. Společnost shromažďuje oleje v obalech a odváží je na zpracování. Po jejich vyčištění se oleje distribuují k dalšímu zpracování.

Upozorňujeme, že i nadále je možné využít k odevzdání olejů a tuků sběrné dvory, sběr olejů je zařazen i do mobilního sběru nebezpečného odpadu. Sběr není určen pro motorové a jiné mazací oleje! Ty patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Stanoviště nádob na použité potravinářské oleje a tuky:

  1. ul. Makovského č.p. 1222/25, u separace č. 47
  2. ul. Bendova 1121/5, v areálu u OŽPD ÚMČ Praha 17
  3. ul. K Mostku 341/20, u separace č. 67
  4. ul. Čistovická před domem č.p. 531/60, u separace č. 15
  5. ul. Šímova, u separace č. 16

Popelnice na olej

Sber_oleju_Repy.docx

Vytvořeno: 15.4.2020