Přistavování VOK a BIOVOK v roce 2021

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIOVOK) je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy. Dne 19. 11. 2020 obdržela MČ Praha 17 dopis od náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka ohledně snižování počtu přistavovaných VOK a BIOVOK v roce 2021. Četnost svozů bude ze strany hlavního města snížena přibližně na polovinu. V 1. pololetí roku 2021 tak bude přistaveno 20 ks VOK (v roce 2020 to bylo 45 ks) a 9 ks BIOVOK (v roce 2020 to bylo 18 ks). „Jsme si vědomi, že se jedná o výrazné snížení. Městská část Praha 17 je proto připravena operativně jednat v případě nedostatečného množství VOK či BIOVOK a případně financovat potřebné velkoobjemové nádoby ze svého rozpočtu,“ uvedl místostarosta Martin Marek.

I nadále zůstává zachována možnost odkládání velkoobjemového odpadu a bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP bez omezení. Ve dvou sběrných dvorech, v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi), nově fungují tzv. re-use pointy – místa pro odložení předmětů, které mohou ještě dále sloužit místo, aby se staly odpadem. Předměty typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace: praho.nevyhazujto.cz nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k projektu naleznete na: reuse.praha.eu..

Vytvořeno: 5.1.2021