Žádost o kompenzační bonus z FÚ

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 3. bonusové období a to od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 15. 2. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech.

Žádosti (včetně přílohy čestného prohlášení) přijímá Finanční správa:

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou datovou schránkou, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
  • písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus III období

Žádost o kompenzační bonus podzim 2020

Vytvořeno: 9.12.2020