Výzva I program COVID–SPORT II

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo dne 6. 11. 2020 - Výzvu I programu COVID-SPORT II. Příjem žádostí
o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.
 
Základní informace o Výzvě:

  •  Žádosti je možné podávat od 12. listopadu 2020, 10:00 hodin do 7. prosince 2020, 17:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity (NIA). Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Po registraci a přihlášení se do Systému bude možné žádost plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace. Podrobný popis registrace bude uveden v nápovědě Systému a v doprovodných dokumentech dostupných na výše uvedených internetových stránkách.
  • Podpora prostřednictvím tohoto Programu bude poskytována v režimu Dočasného rámce Evropské komise, v rámci bodu sekce 3.1 Dočasného rámce (podpora do výše 800.000 EUR pro jeden podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity) podle podmínek notifikace Evropské komise
  • Výzva realizuje 2 oblasti podpory-oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní některé z Výzvou definovaných profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolu pořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny.
  • Alokace pro Oblast podpory A. je stanovena ve výši 425 000 000 Kč a alokace pro Oblast podpory B. je stanovena ve výši 75 000 000 Kč.
  • Dotace poskytnutá příjemci může pokrýt nejvýše 50 % celkových uznatelných nákladů, maximální absolutní dotace činí 12 500 000 Kč pro oblast podpory A a 10 000 000 Kč pro oblast podpory B
  • Hodnocení žádostí bude provedeno na základě Výzvou stanovených kritérií
  • Příjemce musí mimo jiné prokázat formou čestného prohlášení, že je subjektem postiženým doložitelným propadem příjmů v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-19 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. nařízení hygienických stanic

Veškeré další informace o požadavcích na dotační žádosti, jejich obsah a vymezení způsobilých nákladů jsou uvedeny ve Výzvě I programu.

 
Pro přímé dotazy k Výzvě a Programu je možné využít následujícího kontaktu:
Mgr. Martin Šlajchrt
Oddělení dotací ve sportu
Národní sportovní agentura
+420 704 857 083
slajchrt@agenturasport.cz

Výzva I program COVID SPORT II
Příloha k Výzva I programu COVID SPORT II
Příloha k Program COVID SPORT II

Vytvořeno: 9.11.2020