Program COVID 2021 – prodloužení období

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021 ve znění Dodatku č. 3, kterým se prodloužilo období, za které bude dotace v této výzvě poskytována, až do 9. května 2021.

MPO rozhodlo o prodloužení období, za které bude dotace v první Výzvě Programu poskytována, až do 9. května 2021.

Nově tak bude podpora poskytována za období od 11. ledna do 9. května 2021, tzn. na 119 dní. Důvodem pro toto prodloužení jsou pokračující omezení podnikání z důvodu pandemie COVID-19, která z velké části skončí 10. května, a také fakt, že dosud stále nemohou být žádosti schvalovány a propláceny, neboť ještě nebyla Evropskou komisí vydána notifikace Programu.

S ohledem na tyto skutečnosti budou tedy všechny dosud podané žádosti o podporu žadatelům vráceny s tím, že byla automaticky připočtena podpora za měsíc duben a část května, a žádosti mohou opět obratem podat. Tímto krokem tedy nebude schválení žádostí ohroženo ani zdrženo, žadatelé nebudou nijak poškozeni, a naopak mohou jednoduše a rychle získat podporu za celé období až do skončení všech hlavních omezení maloobchodu a služeb.

Výzva k programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19
Výzva k programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 - Dodatek

Vytvořeno: 10.5.2021