Kompenzační bonus 2022 – 1. bonusové období

Prvním bonusovým obdobím nového kompenzačního bonusu je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že srovnávané období pro určení poklesu tržeb, spadá do bonusových období, znamená to, že až po skončení těchto měsíců bude zpravidla možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. ledna 2022, za druhé bonusové období bude relevantní datum nejdříve 1. února 2022. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022, resp. od 1. února 2022 (pro lednové bonusové období a lednové srovnávané období). V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus a na tyto skutečnosti bude muset správce daně reagovat.

Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus 2022
Žádost o kompenzační bonus
Elektronické adresy správců kompenzačního bonusu
Zákon 519 2021

Odkazy na stránky s informacemi o Kompenzačním bonusu
Finanční správa
Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Vytvořeno: 3.1.2022