Uzavírka části komunikace Drahoňovského, Praha 17

V termínu 21.06.2022 – 21.08.2022 bude omezen provoz na komunikaci Drahoňovského z důvodu přeložky vodovodního řadu. Úplná uzavírka bude před výjezdem z ulice Vondroušova. Na neprůjezdnost komunikace bude upozorněno dopravními značkami.

Uzavírka části komunikace Drahoňovského

Vytvořeno: 17.6.2022