Sdělení registračního úřadu volebním stranám

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 17

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 17 je Úřad městské části Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12 b, Praha 6 – Řepy

Kandidátní listiny přijímají v úředních hodinách (po domluvě i mimo úřední dny):

v přízemí budovy dveře č. 101 – oddělení matrik

  • Bc. Silvie Hošková – tel. 234 683 517
  • Hana Tirpáková – tel. 234 683 502
  • Mgr. Markéta Musilová – tel. 234 683 516

Před podáním kandidátní listiny doporučujeme se předem objednat na konkrétní datum a čas na výše uvedených tel. kontaktech, z důvodu zlepšení komfortu registrace Vašich kandidátních listin, v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),

ve lhůtě nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 19. července 2022 do 16:00 hodin.

Lhůta je stanovena zákonem a nelze ji měnit.

Vytvořeno: 7.6.2022