Pravidla prázdninové fotografické soutěže na Facebooku

 1. Organizátorem soutěže je Redakční rada časopisu Řepská sedmnáctka.
 2. Soutěž potrvá od 1. 7. 2020 do 10. 9. 2023.
 3. Soutěž probíhá výhradně na Facebookové skupině https://www.facebook.com/groups/repska17.
 4. Soutěžící musí být členem Facebookové skupiny https://www.facebook.com/groups/repska17.
 5. Soutěžící vloží do skupiny v době konání soutěže příspěvek obsahující soutěžní fotografii s tématem „Řepy“.  Maximální počet zaslaných fotografií do soutěže je 10. Není podmínkou, aby šlo o fotografie pořízené během trvání soutěže, posílat lze i fotografie starší.
 6. Vyhodnocení soutěže proběhne na zářijovém zasedání Redakční rady a RR bude určovat tři výherce:
  1. Jeden výherce bude určen výběrem nejlepší fotografie Redakční radou
  2. Jeden výherce bude určen na základě nejvíce nasbíraných „líbíček“ (palce, srdíčka). V případě početní shody bude rozhodovat počet pozitivních komentářů případně los.
  3. Jeden výherce bude určen prostým losováním všech účastníků.
   Výsledky budou ohlášeny v Řepské sedmnáctce a na stránkách FB skupiny.
 7. Ceny pro vítěze: Každý ze tří vítězů obdrží jednu knihu Jaroslava Hájka Řepy krásné Řepy mé. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu ani jiným způsobem výhru nárokovat.
 8. Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob (autorská práva, GDPR apod.).
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky se soutěžními příspěvky, u kterých bude mít podezření na porušování dobrých mravů, neetický nebo vulgární obsah, nebo příspěvky, o kterých má pochybnosti, že nesouvisí s tématem soutěže. Takové soutěžní příspěvky budou mazány.
 10. Účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu, sociálních sítích, otištěním na tiskových a propagačních materiálech organizátora. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v tiskových materiálech a na sociálních sítích organizátora.
 11. Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje pořadateli osobní údaje v rozsahu údajů veřejně přístupných v rozhraní Facebooku a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže. S vašimi osobními údaje nakládáme pouze v rámci tzv. oprávněného zájmu.
 12. Odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi bez výhrad a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Zároveň se soutěžící zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php
 13. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni členové Redakční rady a redakce Řepské sedmnáctky a osoby jim blízké.
 14. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
Vytvořeno: 30.6.2023