Práce na komunikaci Hrozenkovská začínají v červenci

První etapa prací na komunikaci Hrozenkovská začíná v červenci

Praha 23. června 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne 1. července 2021 s pracemi na komunikaci Hrozenkovská v úseku Nedašovská – K Třešňovce. Stavba by měla skončit během září 2021.
Předmětem stavby je oprava povrchu komunikace se zahrnutím povrchu autobusových zastávek v rozsahu od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce, kde navazuje na již opravený úsek vozovky Hrozenkovské ulice.
V rámci stavebních prací dojde k fréze tloušťky 90 mm v úseku Nedašovská – Křivatcová/Strojírenská, v úseku Křivatcová/Strojírenská – K Třešňovce se bude jednat o frézu v tloušťce 150 mm s následnou náhradou ve stejných tloušťkách.
Součástí opravy bude výměna krytu autobusových zastávek, která bude nahrazena asfaltem s větší odolností proti deformacím.
Dále budou vyrovnány obruby, rektifikovány znaky inženýrských sítí, opraveny přípojky uličních vpustí, a to převážně bezvýkopovou technologií. Bude také vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.
Práce probíhají v koordinaci s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s.

Hrozenkovská mapa

Návrh dopravního omezení:
Dopravní omezení je rozděleno na jednotlivé etapy:

V 1a. etapě (1. 7. – 14. 7. 2021) dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku K Třešňovce – Mistřínská. Obousměrná objízdná trasa ze Zličína do Sobína je navržena po komunikacích Na Radosti – Plzeňská – Chýňská – U Chýně – Hostivická – Hájecká – Ke Břvům.

V 1b. etapě (15. 7. – 30. 7.) dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku Mistřínská – Strojírenská. Obousměrná objízdná trasa ze Zličína do Sobína je navržena stejně jako v 1a.etapě.

Z důvodu uzavírky místní komunikace Hrozenkovská dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusové linky PID 164, 306 a 957 autobusových dopravců ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. a ČSAD MHD Kladno a. s.

Platnost dočasné změny autobusových tras a zastávek:
od zahájení denního provozu dne 1. 7. 2021 (čtvrtek)
do ukončení denního provozu dne 30. 7. 2021 (pátek)

VEDENÍ TRASY
Linka 164

Linka je zkrácena do trasy Poliklinika Petřiny – Sídliště Řepy. Provoz v úseku Sídliště Řepy – Sobín se ruší.
Linka 306
Směr „Kladno, Autobusové nádraží“
Nástup – průjezd AO Zličín – vpravo Řevnická – vlevo Na Radosti – přímo silnice II/605 – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice II/605 – na okružní křižovatce prvním sjezdem (směr Chrášťany) – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/0056 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Ke Břvům – Veva Hostivická a dále po pravidelné trase.Směr „Praha, Zličín“
AO Kladno, Autobusové nádraží až „Sobín“ beze změny – přímo Hostivická – vpravo Ke Břvům – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice III/0056 – vlevo silnice III/00513 – vlevo silnice III/00513 – vlevo obchvat obce Chrášťany – na okružní křižovatce druhým sjezdem silnice II/605 – přímo II/605 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Na Radosti – vpravo Řevnická – vlevo vjezd do AO Zličín – vpravo AO Zličín – výstup.
Linka 957
Směr „Hostivice, Ve Vilkách “
AO Sídliště Řepy až AO Zličín po pravidelné trase – vpravo Řevnická – vlevo Na Radosti – přímo silnice II/605 – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice II/605 – na OK prvním sjezdem (směr Chrášťany) – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/0056 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Ke Břvům – vlevo Hostivická a dále po pravidelné trase.
Směr „Praha, Zličín“
AO Hostivice, Ve Vilkách až „Sobín“ beze změny – přímo Hostivická – vpravo Ke Břvům – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice III/0056 – vlevo silnice III/00513 – vlevo silnice III/00513 – vlevo obchvat obce Chrášťany – na okružní křižovatkou druhým sjezdem silnice II/605 – přímo II/605 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Na Radosti – vpravo Řevnická – vlevo vjezd do AO Zličín – vpravo AO Zličín – průjezd AO Zličín a dále po pravidelné trase.

ZASTÁVKY
Ruší se:

Halenkovská – v obou směrech
Starý Zličín – v obou směrech
Blatnická – v obou směrech
Valtická – v obou směrech
Sobín – pouze pro linku 164 výstupní, nástupní, manipulační
Sídliště Zličín – pouze pro linku 306 v obou směrech

Zřizuje se:
Depo Zličín – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 307
Chýně, Žitná – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 347
Hostivice, Břve – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 347

Dále v návrhu dopravního omezení v 1c. etapě dojde pouze k lokálnímu zúžení vozovky v křižovatce Hrozenkovská – Strojírenská, průjezd křižovatkou zůstane zachován.

V návrhu 1d. etapy dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku Strojírenská – Nedašovská. Jednosměrná objízdná trasa od křižovatky Hrozenkovská – Strojírenská je vedena po komunikacích Křivatcová – Vratičová. Objízdná trasa ve směru ze Zličína do Sobína je navržena po komunikacích Na Radosti – Plzeňská – Chýňská – U Chýně – Hostivická – Hájecká – Ke Břvům.

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=60acd7a86e86e8a20cd25988

Vytvořeno: 24.6.2021