Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

Starostka městské části Praha 17, Mgr. Alena Kopejtková V souladu s ustanovením §14c písm. a) a §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 17001
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro (zasedací místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova 990 – 999, Březanova, Čistovická 135 – 140, 423, 424, 470 – 475, 484, 514 – 516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského 141 – 152, 476, 477, 479 – 481, 482, 669, K Trninám 606 – 617, Kartounářů, Krolmusova 154 – 158, 160 – 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485 – 494, 496 , 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, 1409, Laudova 1384 – 1387, Na Fialce II, Obtočná, Opuková 168 – 176, 502 – 507, 641, 686 – 692, Otlíkovská, Selských baterií 153, 167, Skuteckého 1087 – 1089, 1178, 1379 – 1383, 1387, 1388, Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980 – 989, Šedivého, Schwarzové, U Boroviček 590, 593, 605, 618, 1434/13.
Přístup do této volební místnosti je bezbariérový.

ve volební okrsek č. 17002
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro (obřadní síň)
pro voliče s trvalým pobytem:
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, K Mostku, K Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1417, 1418, 1717, 1718, 1723, č.ev. 1 – 14, 23 – 25, 27 – 37, 39 – 40, 42 – 46, Ke Kaménce, Kolínova, Kristiánova, Lehotského, Na Chobotě, Na Moklině, Pod Martinem, Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U Kaménky, Žalanského.
Přístup do této volební místnosti je bezbariérový.

ve volební okrsek č. 17003
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 936 – 947, 958 – 968, Laudova 1000 – 1010, 1015 – 1017, 1020 – 1024, Na Fialce I, Součkova 948 – 957, U Boroviček 1434/15, Zívrova.
Přístup do této volební místnosti je bezbariérový.

ve volební okrsek č. 17004
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 – 1120, Makovského 1146 – 1148, 1330, 1331 – 1341, 1342, 1390, 1393, 1394, 1396,

ve volební okrsek č. 17005
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, l. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1389, 1398, Nevanova 1043 – 1055, 1069 – 1079, Šímova,

ve volební okrsek č. 17006
Volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032 – 1042, 1057 – 1068,

ve volební okrsek č. 17007
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 1025 – 1027, Skuteckého 1086, 1395, 1705, č.e. 49, Zrzavého,

ve volební okrsek č. 17008
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova, Plzeňská 1125,

ve volební okrsku č. 17009
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha , Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem
Bazovského 1115 – 1117, Bendova, Španielova 1111, 1124, 1261 – 1266, 1313 – 1315, 1378, 1701, Žufanova 1092 – 1099, 1112, 1113, 1114,

ve volební okrsek č. 17010
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 – 1231, Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, č. e. 48, Šimonova,

ve volební okrsek č. 17011
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 435a, 1710, Slánská 381, Socháňova 1126 – 1134, 1139,

ve volební okrsek č. 17012
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1425, 1708, Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova 1150 – 1169, 1181 – 1188,

ve volební okrsek č. 17013
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 1202 – 1206, 1397, 1676, Socháňova 1220, Vondroušova 1189 – 1191, 1193 – 1201, 1207 – 1218.
Přístup do této volební místnosti je bezbariérový.

ve volební okrsek č. 17014
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 – 1246, Španielova 1254 – 1260,

ve volební okrsek č. 17015
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 – 1293, Žufanova 1703, 1714,

ve volební okrsek č. 17016
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 – 1253, 1294 – 1312, 1316 – 1329,

ve volební okrsek č. 17017
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 1222 – 1227, Socháňova 1175,1176, 1221, Vondroušova 1170 – 1174,

ve volebním okrsek č. 17018
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 259, 349, 353,356, 363, 367, 374 – 376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 446,448,449, 499, 519, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 417, 419, 522 – 527, K Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191 – 196, 200, 227, 301, 326 – 328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, č.ev. 47, Ke Kulturnímu domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695, Kutrovická, Na Bělohorské pláni, Opuková 305 – 307, 314 – 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských tkalců, Prefátova, Řetězokovářů, Selských baterií 309, 311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, Slánská 1699, Třanovského, U Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645, 648, 649, 650, 1709.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná, event. evidenční.

V Praze 6 dne 13. září 2021

Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vytvořeno: 13.9.2021