Na území MČ Praha 17 začala deratizace hlodavců

Územní a časový harmonogram deratizace v stokové sítě hl. m. Prahy, který provádí Pražské vodovody a kanalizace (PVK):

Termíny: 22. 8. – 26. 8. 2022 a 5. 9. – 9. 9. 2022

Územní a časový harmonogram deratizace pozemků:

Termín: 22. 8. – 5. 9. 2022

Lokality: Socháňova, Žalanského, Slánská, Makovského, Čistovická, Karlovarská, Slánská, Zrzavého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, Vondruškova, Reinerova, Žufanova, Bazovského.

Termín: 6. 9. – 30. 9. 2022

Lokality: Bubeníčkova, Skuteckého, Bazovského, Galandova, Na Chobotě, Engelmullerova + okolí, Vondroušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova.

Výskyt hlodavců jako ohnisko se může v zelených plochách kdykoliv změnit, hranice zelených ploch nelze jednoznačně oddělovat při samotné deratizaci. Další lokality v majetku HMP na Praze 17 dle aktuálních hlášení HSHMP, MHMP OCP a Městské části Praha 17.

Vytvořeno: 22.8.2022