Komplexní úklid komunikací 2021

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17,
stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně

od 16. září do 4. října 2021

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Čištění bude probíhat v čase 8.00 – 15.00 hod., bude vyznačeno dopravními značkami B28 (zákaz zastavení) s podtabulkou E13 – vyznačení data a času, nebo zónovými značkami IZ8a, IZ8b toto značení bude umístěno na komunikacích minimálně týden předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy.

Více informací  (včetně mapové aplikace letní údržby vozovek a chodníků) najdete na webových stránkách Technické správy komunikací https://tsk-praha-letniudrzba.cdsw.cz/imapa.aspx.

Vytvořeno: 3.9.2021