Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích (OVK)

Městská část Praha 17 se obrací na veřejnost s nabídkou práce v okrskových volebních komisích (dále jen OVK).

Zájemci o členství v OVK musejí splňovat zákonem stanovené podmínky. Členem OVK může být občan ČR:

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
c) který není kandidátem pro volby do PS PČR

Zájemci mohou vyplnit přihlášku, která je přílohou tohoto článku.

Přihláška člena okrskové volební komise  – vzor žádosti v PDF

Případně si lze přihlášku vyzvednout osobně na podatelně Úřadu MČ Praha 17.

Vyplněnou přihlášku je pak třeba:

a) nejpozději do 8. 9. 2021 do 16.00 hod. předat na podatelně ÚMČ Praha 17 na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, případně přímo pracovníkům odboru občansko-správního, oddělení matrik a státního občanství

b) zaslat elektronicky na e-mail: silvie.hoskova@praha17.cz, marketa.musilova@praha17.cz

c) zaslat poštou na adresu: Úřad městské části Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy. Zde je třeba, aby přihláška byla doručena na úřad nejpozději 8. 9. 2021 do 16.00 hod.

Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna, jejíž výše je zákonem stanovena následovně:

  • člen OVK 1 800 Kč
  • místopředseda OVK 2 100 Kč
  • předseda OVK 2 200 Kč

S případnými dotazy ohledně OVK se obracejte na telefonní čísla: 234 683 517 a 234 683 516.

Vytvořeno: 13.7.2021