Zahajovací koncert nového orchestru Collegium Modern Prague Orchestra

29. 05. 2019, 19:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Kostel sv. Rodiny

pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského, na programu: slavné muzikálové árie v podání Michaely Gemrotové, Pavla Vítka, Mariana Vojtka a Jakuba Hübnera.

Koncert se koná za přispění CMP Orchestra, z. s. a jeho prezidenta Michaela Prostějovského. Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského a jeho pacientů.

Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.