Velikonoční koncert v podání Břevnovského chrámového sboru

22. 04. 2019, 17:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Kostel sv. Rodiny

pod vedením Adolfa Melichara, soprán - Petra Břicháčová, varhany -  Drahomíra Matznerová, na programu: duchovní hudba napříč staletími (J. S. Bach, W. A. Mozart, F. X. Brixi, CH. Gounod, C. Franck a A. Dvořák).

Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.