Studentská vernisáž výtvarných děl a filmové projekce

24. 04. 2018, 15:00

Typ: Ostatní

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Refektář

Studentská vernisáž výtvarných
děl a filmové projekce
na téma stáří jako obdarování a další vrcholná fáze
života (projekt vznikl ve spolupráci studentů Mensa gymnázia a seniorů v Domově
sv. Karla Boromejského).