Nohejbalový turnaj "O pohár starostky MČ Praha 17"

19. 05. 2018, 09:30

Typ: Sport

Místo konání: hřiště u řepské Sokolovny

Od 9,30 rtegistrace, v 10 hod. slavnostní výkop.

Přihlášky na e-mail: ferklova.petra@centrum.cz, tel. 603 438 053.