KONCERT V AMBITECH PRO BÍLOU HORU

10. 06. 2018, 17:00

Typ: Koncert

Místo konání: poutní areál na Bílé Hoře

Pod vedením Veroniky Kopecké vystoupí dětský soubor MUSICA MARCATO
Zazní pásmo lidových písní, skladby H. Purcella, Ch. W. Glucka a další...