Koncert studentů Gymnázia Nad Alejí

26. 04. 2018, 18:00

Typ: Koncert

Odbor: Domov sv. Karla Boromejského

Místo konání: Kostel sv. Rodiny

Koncert studentů Gymnázia Nad Alejí, na programu: Truvérská mše od P. Ebena, skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. S. Bacha, J. F. F. Burgmüllera, C. Czerného a  středověké tance v podání komorního souboru.